Nawiedzenie Obrazu

Matki Bożej
Częstochowskiej

w rodzinach

 

 

MODLITEWNIK

LITURGII

NAWIEDZENIA

 

 

 

1.    Z sąsiadami należy uzgodnić czas i okoliczności przyjęcia Obrazu do swojego domu (zwykle Obraz przekazuje się o godz. 19.00).

2.    Z mieszkania Obraz wynoszą domownicy do umówionego wcześniej miejsca.

3.    Obraz przyjmujemy przez przeżegnanie się ucałowanie ramy Obrazu.

4.    Obraz niesiemy w otoczeniu zapalonych świec. Świece te gasimy po wejściu do mieszkania.

5.    Razem z Obrazem od sąsiadów rodzina przejmuje:

·       Parafialną Kronikę Nawiedzenia z aktualnymi wpisami.

·       Modlitewnik Liturgii Nawiedzenia.

6.      Po ustawieniu Obrazu na przygotowanym wcześniej domowym ołtarzu wszyscy obecni śpiewają trzykrotnie: „O Maryjo witam Cię...”.

7.    Głowa rodziny odczytuje: „Modlitwa na powitanie Obrazu”.

8.    Śpiew drugiej pieśni maryjnej: „Z dawna Polski...”;

10. Ramy Obrazu i drewnianego stelaża nie dekorujemy.

11. Korzystamy z dostępnych modlitewników, śpiewników i książeczek do nabożeństwa.

12. Po zakończeniu peregrynacji w bloku (lub na wiosce) Obraz wraca do kościoła i czeka do najbliższej niedzieli. Po Sumie Obraz nawiedza rodziny w kolejnym bloku (wiosce).

13. Cała rodzina stara się przygotować do przyjęcia Matki Bożej przez spowiedź świętą.

14. Raz w tygodniu (np. w środę) rodziny, które gościły u siebie Matkę Bożą w Obrazie Nawiedzenia gromadzą się na mszy św. dziękczynnej.

15. Codziennie w kościele po Mszy św. kapłan odmawia modlitwę w intencji rodziny goszczących Maryję w obrazie nawiedzenia rodzin:

 

 

 

 

 

 

 

 

O trwałe owoce Peregrynacji

 

Maryjo, Ty po zwiastowaniu w Nazarecie,

z Jezusem w swym łonie, nawiedziłaś Elżbietę

niosąc jej pomoc jakiej potrzebowała.

Ty także, w obrazie jasnogórskim,

przyszłaś do nas, niosąc Jezusa.

W ten sposób przyniosłaś Kogoś,

kto wszystko może uczynić,

o co Ty Go poprosisz.

Ty także, w czasie nawiedzenia naszej parafii,

podobnie jak w Kanie Galilejskiej,

mówiłaś do nas:

Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie.

i na nowo usłyszeliśmy słowa Jezusa,
jakie wypowiedział na Krzyżu:

Niewiasto oto syn Twój. Synu, oto Matka Twoja.

Wyproś u Syna,

aby łaska Twoich nawiedzin w parafii,

przynosiła owoce miłości, pokoju, jedności

w naszych rodzinach i w każdym z nas.

Niech pod Twoim spojrzeniem i opieką

dzieci wzrastają w miłości i mądrości.

Wypraszaj potrzebne łaski chorym i cierpiącym.

Bezdomnym otwieraj ludzkie serca i dach nad głową.

Bezrobotnym daj zatroskanych o ich godność pracodawców,

wolnych od chęci zysku za wszelką cenę.

Nam wszystkim, wyproś łaskę dobrej pamięci

o Jezusie Chrystusie,

który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Amen.

 

(3x)

Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

 

 

LITURGIA PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA OBRAZU

 

 

O umówionej godzinie wszyscy domownicy udają się na wcześniej uzgodnione miejsce, aby w sposób uroczysty przyjąć Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej do siebie. Przekazując Obraz przedstawiciel rodziny mówi:

 

Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten, tak nam drogi, jest znakiem Jej obecności, działania i czci. Przyjmijcie Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku w takim duchu radości wiary jak Święta Elżbieta i z taką potrzebą serca, jak nowożeńcy w Kanie Galilejskiej.

Nasza rodzina przeżyła błogosławione chwile spotkania
z Maryją. Ona przypomniała nam Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zapisaną w Piśmie Świętym. Tak niech będzie również i w waszym domu. Serdecznie wam tego życzymy.

Niech Matka Boża, przyniesie wam – naszym sąsiadom – błogosławieństwo Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

 

Cała rodzina przyjmująca Obraz odpowiada:

 

Bogu niech będą dzięki.

 

Osoby mające nieść Obraz podchodzą i przyjmują Go przez ucałowanie ramy Obrazu i uczynienie na swoim ciele znaku krzyża. Obraz niesiony jest na czele procesji. Wszyscy domownicy idą za Obrazem, niosą zapalone świece i śpiewają stosowne pieśni Maryjne.

Obraz ustawiamy w domu, na dostojnym, wcześniej przygotowanym miejscu. Następnie wszyscy domownicy trzykrotnie śpiewają:

 

O Maryjo witam Cię,

O Maryjo kocham Cię,

O Maryjo pobłogosław

Wszystkie dzieci swe.

 

Przedstawiciel rodziny odczytuje:

 

 

 

 

MODLITWA NA POWITANIE

OBRAZU NAWIEDZENIA

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

 

Matko Boża Częstochowska! Radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w naszym rodzinnym domu. W tym oto Obrazie Nawiedzenia jesteś wśród nas, Matko Boża, Pani Nasza! Witamy Cię bardzo serdecznie. Przybywasz do naszej rodziny. Cieszymy się, że jesteś z nami. Pełni czci i wiary pozdrawiamy Cię Maryjo, nasza Matko, Królowo nieba i ziemi!

W progi naszego domu przybyłaś Najświętsza Maryjo Panno niosąc na swoich rękach Swego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana i Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pełni radości i uwielbienia całym domem modlimy się:

 

(śpiew lub recytacja)

 

Ref. Polski Królowo, Jasnogórska Pani,

Przed wieki przyszłaś w świętej swej Ikonie.

Dziś w progi domów proszą Cię poddani,

Byś życie nasze wzięła w swoje dłonie.

1.  Roztocz opiekę nad ojcem i matką,

Do swego serca przytul nasze dzieci,

Wiekiem dojrzałych umacniaj nadzieją,

 Ogień miłości w rodzinach racz wzniecić.

        2. Tak jak przyjęłaś Boga w Nazarecie,

 z Józefem tworząc Najświętszą Rodzinę,

 Bądź Opiekunką rodzin w naszym świecie.

 Niech pobożnością i prawością słyną.

        3. Wniosłaś Jezusa pod Matczynym sercem

 Do domu krewnej, w judejskiej krainie,

 Wnoś w nasze życie Boga coraz więcej,

 Niech Jego prawem ziemia nasza żyje.

        4. A kiedy przyjdą samotne godziny,

Życia niedole szczęście ludzkie zgaszą

Daj naszym sercom odwagę, by wierzyć,

Że w każdym czasie jesteś Matką naszą.

 5. Matko Nawiedzeń w Najświętszej Ikonie

Zobacz, jak w Kanie, czego nam potrzeba,

Niech dobroć Twoja serca nam ożywia,

Nie szczędź nam łaski i prowadź do nieba.

 

Czytanie Ewangelii według św. Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
 On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

 

 

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi! Witamy Cię w naszym domu, który przez kilkanaście godzin będzie Twoim domem i małą świątynią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteś błogosławioną przez wszystkie pokolenia i narody. Jako rodzina chcemy się przytulić do Twojego matczynego Niepokalanego Serca i tam szukać nadziei, radości, ukojenia i nawrócenia.

 

„Pod Twoją obronę

uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona!

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi Swojemu nas polecaj,

Swojemu Synowi nas oddawaj.”

 

Bogurodzico Dziewico Maryjo! Ty wszystko rozumiesz
i sercem swoim matczynym ogarniasz każdego z nas tu obecnych. Zobaczyć dobro w nas umiesz i jako Matka jesteś z nami w każdy czas. Spraw, aby miłość, pokój, szczerość, wierność, pobożność i życie z Bogiem były zawsze w naszym domu, na naszej ulicy, w naszej miejscowości i parafii oraz
w całej naszej Ojczyźnie.

 

Najświętsza Panno Maryjo! Wstawiaj się za moją rodziną
u Boga Ojca w niebie, aby wszyscy jej członkowie dostąpili łaski uświęcenia, a wszyscy zmarli krewni doznali daru oczyszczenia z grzechów i wiecznego zbawienia w niebie. Dusze cierpiące w Czyśćcu niech rychło doznają Bożego Miłosierdzia i zamieszkają na wieczność w królestwie Twojego Syna, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz wieczny pokój i radość w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

 

 

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko, biegnę,

do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.

 

Wszyscy obecni śpiewają:

 

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

 

 

NABOŻEŃSTWO RODZINNE

 

 

Zebrani wokół naszej Matki i Królowej, która na swoich rękach trzyma Swojego Syna Jezusa Chrystusa, rozważać będziemy Słowo Boże. Najświętsza Maryja Panna najpełniej przyjęła Boże plany. Ona najpiękniej rozważała w Sercu Swoim Słowa Boże i najlepiej je wypełniała. Otwórzmy więc nasze serca na wezwanie Boże.

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, Ty zawsze przemawiasz do swojego ludu i wzywasz nas do przekazania zbawczego orędzia Twojej miłości całemu światu, naucz nas, na wzór Twojej Służebnicy Maryi, słuchać Twoich Słów i z żywą wiarą je wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza:

 

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk
i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,39-45).

Wszyscy obecni śpiewają:

 

Zawitaj, Królowo Różańca świętego,

Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Zawitaj bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

 

Panno nad pannami, święta nad świętymi,

Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi.

Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,

Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;

Raju rozkosznego, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo!

Raju rozkosznego, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo!

 

Odmawiamy jedną część Różańca.

 

APEL JASNOGÓRSKI

O godzinie 2100 przed Obrazem niech zgromadzi się cała rodzina, wszyscy domownicy.

Podczas Apelu winno nastąpić zawierzenie, czyli przyrzeczenie chrześcijańskiemu prawu i oddanie każdego członka rodziny Matce Bożej Częstochowskiej. Głowa rodziny (osoba prowadząca) odczytuje „Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej”. Czyni to w następujących słowach:

 

Maryjo, Królowo Polski

 Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

 

Teraz oddajmy naszą Rodzinę w opiekę Maryi. Najpierw jednak pojednajmy się między sobą i złóżmy Matce Bożej przyrzeczenia. Niech każdy przebaczy z serca swoim bliźnim, niech prosi ich o przebaczenie, oraz zobowiąże się
do wyrównania krzywd i niesprawiedliwości. Błagajmy miłosiernego Boga Ojca słowami modlitwy Spowiedzi powszechnej:

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia
i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry,
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”.

        Ufni Matko w Twoją moc i opiekę, chcemy być pociechą Kościoła w naszej Ojczyźnie, wytrwale podejmować wysiłki na rzecz poprawy religijnego i moralnego życia w naszych rodzinach. Chcemy podjąć zmaganie z naszymi wadami
i słabościami, które prowadzą do grzechu i niszczą nasze życie. Chcemy walczyć z lenistwem, lekkomyślnością, nieczystością, pijaństwem, lekceważeniem sakramentu małżeństwa i brakiem odpowiedzialności za rodzinę. Dlatego teraz stojąc przed Tobą, nasza Matko i Królowo, w duchu wierności dla ewangelicznego prawa, na nowo przyrzekamy:

        Przyrzekamy wszczepiać w serca i umysły dzieci
i młodzieży ducha Chrystusowej Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich
i ojczystych.

        Przyrzekamy umacniać w naszych rodzinach królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wprowadzać sprawiedliwość, zgodę, przebaczenie, bronić czci Imienia Bożego, żyć zgodnie z ideałem życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

        Przyrzekamy strzec szlachetnych obyczajów w naszym życiu rodzinnym i z godnością obchodzić uroczystości religijne.

        Przyrzekamy jako chrześcijanie i katolicy, zawsze brać czynny udział we Mszy Świętej we wszystkie niedziele
i święta nakazane. Chcemy również być wierni w modlitwie porannej i wieczornej i często gromadzić się na modlitwie wspólnej.

        Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa, bronić godności kobiety i jej powołania do macierzyństwa, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka, dbać o wychowanie dzieci i młodzieży w prawdziwych
i czystych obyczajach.

        Przyrzekamy strzec u siebie i bliźnich daru łaski Bożej, jako prawdziwego źródła duchowego życia. Pragniemy, aby każdy z nas unikał wszelkiego grzechu ciężkiego, a w chwili śmierci szukał wsparcia w Sakramentach Bożego Miłosierdzia.

        Chcemy z Twoją pomocą Maryjo, wprowadzać w życie oraz wypełnić te nasze postanowienia. Wyrażamy nasze odnowione dziś postanowienia słowami „Apelu Jasnogórskiego”:

 

Matko Boża Jasnogórska, Matko Kościoła i Królowo Polski! Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą rodzinę (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostawać Twoją własnością; przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.

        Strzeż odtąd, prosimy Ciebie Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące
z Sakramentu Małżeństwa. Zachowaj dzieci od wszelkich nieszczęść, spraw niech wzrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny naszej. Okaż się im Matką
w chwilach próby i doświadczeń. Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.

        Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie – za Kościół święty w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie polskie rodziny należały do Ciebie,
a przez Ciebie do Twego Syna. Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy jest znieważany
i wyrzucany, gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.

        Panno można! Uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary
i polskości, aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Panu Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom.

        Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci swobodę posługiwania się nami do zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy.

 

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza rodzina, nasza parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Odmawiamy kolejną część Różańca.

Śpiew pieśni Maryjnych i wieczorne modlitwy na zakończenie dnia.

 

 

     MODLITWY DNIA NASTĘPNEGO

 

PROPOZYCJE:

Rano

- codzienny pacierz

- śpiew Godzinek

- czytanie Pisma Świętego (najlepiej Nowy Testament);

W południe

        - „Anioł Pański” o 1200

        - modlitwy w różnych intencjach;

        - kolejna część Różańca,

Wolne chwile należy spędzać na osobistym przebywaniu przed Obrazem Matki Bożej. Pomocą mogą posłużyć różne domowe modlitewniki, śpiewniki kościelne, książeczki do nabożeństwa.

Po południu

        - „Koronka do Miłosierdzia Bożego” o 1500

- całą rodziną śpiewamy pieśni religijne, uwzględniając okres liturgiczny, np., Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, maj, czerwiec … (okres zwykły)

- wpis do „Kroniki Nawiedzenia Parafialnego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Rodzinach”:
 data, nazwiska i imiona członków rodziny,

 dziękczynienie za otrzymane łaski

adres, intencja do modlitwy w różnych potrzebach,   
- udział we Mszy św. i nowennie w środę po nawiedzeniu.

 

 

 

 

 

POŻEGNANIE OBRAZU

- Śpiew (lub odmówić) Litanii Loretańskiej,

-„Akt ofiarowania rodziny i siebie Matce Bożej”. Ojciec lub matka czynią to w następujących słowach:

 

        Już nadszedł czas pożegnania Ciebie w Jasnogórskim Obrazie, Matko Jezusa i nasza Matko. Tak dobrze nam było przy Tobie. Tak dużo mieliśmy Ci do powiedzenia w modlitwie i tak wiele do uproszenia. Ufamy, że nas wysłuchałaś i będziemy ubogaceni w dobrym.

        Za to, jako wyraz naszej wdzięcznej czci ku Tobie, będziemy odtąd jeszcze gorliwszymi Twoimi czcicielami
i jeszcze lepszymi Twoimi dziećmi. Mocą naszą będzie częstszy Sakrament Spowiedzi Świętej, Komunii Świętej
i Twój Różaniec. Żegnając Ciebie, pragniemy jak najmocniej do Ciebie się przytulić, tak jak dziecko do matki i powiedzieć Ci za Sługą Bożym Janem Pawłem II papieżem: „Cały Twój”.
A więc weź nas i uważaj odtąd za wyłączną własność Twoją, abyśmy już na zawsze byli Twoimi, by wszystko nasze było Twoim, i by całe nasze życie już bez reszty należało do Ciebie.

        I cóż jeszcze, żegnając, powiemy Ci Matko, jak nie to, że bardzo Cię kochamy i że kochać Cię nigdy nie przestaniemy. Dlatego chcemy całą postawą życia świadczyć o Chrystusie, Twoim Synu.

        A Ty pochyl się ku nam, ku naszej rodzinie, parafii i bądź nam nadal Matką. Błogosław też nam na dalsze życie wiernej służby Tobie i wytrwałej miłości.

 

O Maryjo żegnam Cię,

O Maryjo kocham Cię,

O Maryjo pobłogosław

Wszystkie dzieci swe. (3 razy)

 

Następuje obrzęd przekazania Obrazu, jak podano wyżej.

 

 

 


CODZIENNY PACIERZ

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.

Będziesz miłował Pan Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

 1. W niedziele i święta nakazane: uczestniczyć we Mszy świętej.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przy-jąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od po-karmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzy-mywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią spra-wiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nie-śmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

 

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

TRZY CNOTY BOSKIE

 1. Wiara.
 2. Nadzieja.
 3. Miłość.

 

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość
 3. Umiarkowanie.
 4. Męstwo.

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

 1. Modlitwa.
 2. Post.
 3. Jałmużna.

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejących pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

 

GRZECHY GŁÓWNE

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4.  Zazdrość.
 5.  Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.

 

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo albo piekło.

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

 

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty Dobro nieskończone.

 

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

ANIELE BOŻY

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego,

Doprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

 

ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

         Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...

 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

         Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...

 

A Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...

 

    - Módl się za nami, Święta Boża

Rodzicielko

    - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

RÓŻANIEC I

 

TAJEMNICE RADOSNE

(poniedziałek i sobota)

 

 

I. Zwiastowanie

Maryja z radością oczekiwała narodzin swojego Syna. Polecajmy Jej wszystkie matki, które oczekują potomstwa, a także wszystkie dzieci jeszcze nie narodzone, zwłaszcza te, których życie jest zagrożone. Niech Maryja, Dobra Ma-tka, weźmie je pod swoją opiekę i nie dopuści, by ktoś poważył się skrzywdzić bezbronne istoty.

 

II. Nawiedzenie u Św. Elżbiety

Elżbieta oczekująca dziecka z radością powitała Maryję przybyłą do niej. Nie wszystkie kobiety mogą liczyć na pomoc rodziny czy znajomych w momencie narodzin swego dziecka. Módlmy się za dzieci opuszczone, by znaleźli się ludzie, którzy je pokochają. Módlmy się również za matki, które zamierzają opuścić swoje dzieci, aby uzyskały konieczną pomoc i nie podejmowały tak dramatycznych decyzji.

 

III. Narodzenie Pana Jezusa

Módlmy się za wszystkie dzieci. Niech rodzice wychowujący je czerpią przykład ze Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech zawierzają swe dzieci narodzonemu w betlejemskiej stajence Panu Jezusowi i Jego Przenajświętszej Matce. Módlmy się za ubogie rodziny, byśmy umieli dostrzec ich trudną sytuację i pospieszyć im z pomocą

 

IV. Ofiarowanie w świątyni

Módlmy się za dzieci nowo ochrzczone, niech Maryja ofiarowująca Jezusa w świątyni wyjedna im Boże błogosławieństwo. Módlmy się również za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, aby z radością po-witały Pana Jezusa w swoich sercach.

 

V. Odnalezienie Pana Jezusa

Podziwiając mądrość dwunastoletniego Pana Jezusa, módlmy się za młodzież, aby nie pozwoliła wciągnąć się w zgubne nałogi.

Prośmy Maryję, aby wstawiała się za nimi, niech młodzi ludzie, za przykładem Pana Jezusa, wzrastają w mądrości, niech na dobrych wzorach kształtują swój obraz świata.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

(czwartek)

 

I. Chrzest w Jordanie

Módlmy się za tych, którzy choć ochrzczeni, zaniedbali ten dar i oddalili się od Chrystusa i Kościoła. Módlmy się za tych, którzy porzucili życie sakramentalne i nie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, by zrozumieli, że oddalając się od Boga, nie znajdą wolności i pokoju, lecz przeoczą to, co najważniejsze.

 

II. Wesele w Kanie Galilejskiej.

Dzięki Maryi gościom weselnym nie zabrakło wina. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli z umiarem korzystać z darów Bożych. Prośmy za wszystkich, którzy popadli w nałogi, by zrozumieli, jak wielką krzywdę wyrządzają swoim najbliższym.

 

III. Głoszenie królestwa Bożego.

Módlmy się za wszystkich, którzy lekceważą Boże wezwanie do nawrócenia i życia zgodnego z przykazaniami. Módlmy się za tych, którzy całe życie poświęcają na gromadzeniu dóbr materialnych, i za tych, dla których najważniejsza jest kariera zawodowa. Niech zatrzymają się, by dostrzec to, co naprawdę w życiu jest ważne.

 

IV. Przemienienie

Każdego dnia popełniamy grzechy, które ranią Boga; przemieńmy więc nasze serca i nie ustawajmy w wysiłkach zmierzających do tego, by nie tylko słowami modlitwy, ale całym życiem chwalić Ojca Niebieskiego.

 

V. Ustanowienie Eucharystii

Często podejmujemy postanowienie, aby dokonać zmian w naszym życiu. Pan Jezus, którego możemy przyjmować w Najświętszym Sakramencie, umacnia nas na tej drodze. Posilajmy się jak najczęściej Chlebem Eucharystycznym i prośmy Maryję, aby razem z Chrystusem towarzyszyła nam w wędrówce do Boga Ojca.

 

TAJEMNICE BOLESNE

(wtorek i piątek)

 

I. Modlitwa w Ogrójcu

Polecajmy opiece Maryi i Jej Syna wszystkich cierpiących, by wpatrzeni w Jezusa, w modlitwie odnajdowali spokój i ukojenie. Nie ustawajmy w modlitwach za tych, którzy tego bardzo potrzebują. Otaczajmy ich swoją troską, bądźmy im pomocą w trudnych chwilach.

 

II. Biczowanie

Módlmy się za tych, którzy od wielu lat zmagają się z chorobą, każdego dnia odczuwają ból, aby nie popadali w zwątpienie. Niech umęczony Jezus daje im sił do walki z przeciwnościami losu i chorobami, które wyniszczają ciało i zadręczają umysły i serca. Prośmy dla nich o wytrwałość i cierpliwość.

 

III. Cierniem ukoronowanie

Nałożono Jezusowi koronę, której ostre ciernie raniły Mu skronie, jednak oprawcom to nie wystarczyło. Chcieli jeszcze poniżyć Go, narażając na pośmiewisko przez nazwanie królem. Módlmy się za wszystkich inwalidów i osoby niepełnosprawne. Polecajmy Maryi zwłaszcza najbardziej bezbronnych, abyśmy umieli ich uszanować.

 

IV. Dźwiganie krzyża

Są wśród nas osoby opuszczone przez bliskich. Samotne – mimo iż mają rodziny, sąsiadów i znajomych. Gdy potrzebują pomocy i wsparcia, często muszą liczyć wyłącznie na siebie. Spróbujmy dostrzec ich i wnieść trochę radości w ich samotność. Módlmy się też za osoby bezdomne, by znalazły dom i mogły żyć otoczone miłością bliskich.

 

V. Ukrzyżowanie

Jezus umarł, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne. Módlmy się za wszystkich umierających, aby z taką samą ufnością powierzali się Bogu. Prośmy Jezusa i Maryję za wszystkich zmarłych, niech po ziemskiej wędrówce odnajdą wieczny pokój i ukojenie w domu Ojca w niebie.

 

 

 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

(środa i niedziela)

I. Zmartwychwstanie

Za tak wielką miłość, która zawiodła Cię na krzyż, dziękujemy Ci, Jezu, wsłuchani w radosną nowinę o zmartwychwstaniu. Dzięki Twojej ofierze możemy cieszyć się nadzieją życia wiecznego. Matko Zmartwychwstałego, dziękujemy Ci za to, że opiekujesz się swymi przybranymi dziećmi, tak jak opiekowałaś się swoim pierworodnym Synem.

 

II. Wniebowstąpienie

Jezu przebywający z Ojcem w Ojczyźnie niebieskiej, dziękujemy Ci za to, że zostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie. Dzięki Eucharystii możemy jednoczyć się z Tobą podczas każdej Mszy św.; jest ona najlepszym pokarmem dla naszych dusz. Maryjo, która karmiłaś swojego Syna, zanieś przed Jego oblicze słowa naszej podzięki na nieśmiertelny Pokarm – Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

III. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty przybywa do nas zawsze, gdy o to prosimy, i obdarza nas bogactwem swoich darów. Za to wszystko dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej, która jest jednością. Maryjo, spraw, byśmy na wzór Trójcy Świętej potrafili jednoczyć się w wysiłkach budowania królestwa Bożego na ziemi.

 

IV. Wniebowzięcie Maryi

Maryjo, dziękujemy Ci za Twą pokorę i służbę Panu Bogu, której nas uczysz. Ty potrafisz wskazać nam drogę do Boga Ojca. Dziękujemy Ci za wszystkie kobiety, dziewczęta, matki i żony, które za Twoim przykładem podążają za Bożym wezwaniem. Dziękujemy Ci za siostry zakonne, które tak umiłowały Jezusa, że całe życie Mu poświęciły.

 

 

 

V. Ukoronowanie Matki Bożej

Dziękujemy Ci, Matko Maryjo, Królowo nieba i ziemi, za to, ze wspólnie możemy modlić się w świątyni, przyjmować sakramenty i uczestniczyć we Mszach świętych. Ty która jesteś naszą Królową, wstawiaj się za nami u Syna Jezusa, abyśmy mogli przezwyciężać trudności dnia powszedniego, a naszym życiem dawali świadectwo prawdziwej wiary.

 

RÓŻANIEC II

 

TAJEMNICE RADOSNE

(poniedziałek i sobota)

 

I. Zwiastowanie N.M.P.

                              Ojcze nasz...

1.      Posłał Bóg Anioła Gabriela do Dziewicy, a Dziewicy było na imię Maryja

Zdrowaś Maryjo...

2.      Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą

Zdrowaś Maryjo...

3.      Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie

Zdrowaś Maryjo...

4.      Lecz Anioł rzekł do Niej: Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga

Zdrowaś Maryjo...

5.      Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus

Zdrowaś Maryjo...

6.      Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Jego panowaniu nie będzie końca

Zdrowaś Maryjo...

7.      Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża

Zdrowaś Maryjo...

8.      Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię

Zdrowaś Maryjo...

9.      Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym

Zdrowaś Maryjo...

10. Na to rzekła Maryja: Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa

                     Zdrowaś Maryjo...

             Chwała Ojcu i Synowi...

 

II. Nawiedzenie u Świętej Elżbiety

                            Ojcze nasz...

1.  W tym czasie Maryja wybrała się i poszła w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę

Zdrowaś Maryjo...

2.  Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w Jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę

Zdrowaś Maryjo...

3.  Wydała ona okrzyk i powiedziała:

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona

Zdrowaś Maryjo...

4.  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci przez Pana

Zdrowaś Maryjo...

5.  Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja  Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej

Zdrowaś Maryjo...

6.  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny

Zdrowaś Maryjo...

7.  Święte jest Jego imię, a miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie

Zdrowaś Maryjo...

8.  On przejawia moc ramienia swego,

rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich

  Zdrowaś Maryjo...

10.  Strąca władców z tronu a wywyższa 

      pokornych

Zdrowaś Maryjo...

10. Głodnych nasyca dobrami a bogatych

      z niczym odprawia

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

 

 

III. Narodzenie Pana Jezusa

Ojcze nasz...

1.  Kiedy Maryja i Józef przebywali w Betlejem nadszedł dla Maryi czas rozwiązania

Zdrowaś Maryjo...

2.  Porodziła swego pierworodnego Syna i owinęła Go w pieluszki

Zdrowaś Maryjo...

 

3.  I położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie

Zdrowaś Maryjo...

4.  W tej samej okolicy przebywali w polu

     pasterze. Naraz stanął przy nich Anioł

     Pański

Zdrowaś Maryjo...

5.  Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu

Zdrowaś Maryjo...

6.  Dziś w mieście Dawida narodził się

     wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan

Zdrowaś Maryjo...

7.  Chwała Bogu na wysokościach a na ziemi pokój ludziom jego upodobania

Zdrowaś Maryjo...

8.  Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do

     Jerozolimy, weszli do domu zobaczyli i

     Dziecię z Matką Jego, Maryją

Zdrowaś Maryjo...

9.  Upadli na twarz i oddali Mu pokłon.

     I otworzywszy swe skarby ofiarowali

     Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę

Zdrowaś Maryjo...

10. Lecz Maryja zachowywała wszystkie

     te sprawy i rozważała je w swoim sercu

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu i Synowi.....

 

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Ojcze nasz...

1.  Według Prawa Mojżeszowego, Józef i

     Maryja przynieśli Dziecię Jezus do

     Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu

   Zdrowaś Maryjo...

2.  A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem

    Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy

    i pobożny

  Zdrowaś Maryjo...

3.  Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy

 śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego

  Zdrowaś Maryjo...

4.  A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, on wziął Je w objęcia i błogosławił Boga

  Zdrowaś Maryjo...

5.  Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa

  Zdrowaś Maryjo...

6.  Bo moje oczy ujrzały zbawienie, któreś

     przygotował wobec wszystkich  narodów

  Zdrowaś Maryjo...

7.  Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela

  Zdrowaś Maryjo...

8.  Symeon rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak,

     któremu sprzeciwiać się będą

  Zdrowaś Maryjo...

9.  A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu

 Zdrowaś Maryjo...

10. Wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.  Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,  napełniając się mądrością, a łaska

     Boża spoczywała na Nim

  Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

 

V. Odnalezienie Pana Jezusa

Ojcze nasz...

1.  Gdy Jezus miał dwanaście lat, Józef i

     Maryja udali się do Jerozolimy na święto Paschy

  Zdrowaś Maryjo...

2.  Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice

  Zdrowaś Maryjo...

3.  Wrócili do Jerozolimy szukając Go; dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni

  Zdrowaś Maryjo...

4.  Siedział między nauczycielami,

     przysłuchiwał się im i zadawał pytania

  Zdrowaś Maryjo...

5.  Wszyscy zaś, którzy Go słuchali byli

     zdumieni bystrością Jego umysłu i

     odpowiedziami

 Zdrowaś Maryjo...

6.  Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie

  Zdrowaś Maryjo...

7.  Czemuście Mnie szukali? Czy nie

     wiedzieliście, że powinienem być w

     tym, co należy do Mego Ojca?

  Zdrowaś Maryjo...

8.  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im

     powiedział

  Zdrowaś Maryjo...

9.  Potem poszedł z nimi i wrócił do  

     Nazaretu i był im poddany

  Zdrowaś Maryjo...

10. Jezus zaś czynił postępy w mądrości,

     w latach i w łasce u Boga i u ludzi

  Zdrowaś Maryjo...

Chwała ojcu i Synowi...

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

(czwartek)

I. Chrzest Jezusa w Jordanie

Ojcze nasz...

1.  Kiedy cały lud przystępował do chrztu,

     Jezus także przyjął chrzest

  Zdrowaś Maryjo...

2.  Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad

     Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest

     od niego

  Zdrowaś Maryjo...

3.  Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:

     To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty

     przychodzisz do mnie?

  Zdrowaś Maryjo...

4.  Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz,

bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił

  Zdrowaś Maryjo...

5.  A gdy Jezus został ochrzczony,

     natychmiast wyszedł z wody

  Zdrowaś Maryjo...

6.  W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał

     rozwierające się niebo

  Zdrowaś Maryjo...

7.  I gdy się modlił, Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica   

                                       Zdrowaś Maryjo...

8.  Jezus ujrzał Ducha Bożego zstępującego i przychodzącego na Niego

     Zdrowaś Maryjo.. 

9.  A głos z nieba mówił: Tyś jest mój Syn

     umiłowany, w Tobie mam upodobanie

  Zdrowaś Maryjo...

10. Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus

 znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu Świętym na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła

  Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

II. Wesele w Kanie

Galilejskiej

Ojcze nasz...

1.  Trzeciego dnia odbywało się

     wesele w Kanie Galilejskiej i była

     tam Matka Jezusa

  Zdrowaś Maryjo...

2.  Zaproszono na to wesele także

     Jezusa i Jego uczniów

  Zdrowaś Maryjo...

3.  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina

 Zdrowaś Maryjo...

4.  Jezus Jej odpowiedział: Czy to moja, lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?                       Zdrowaś Maryjo...

5.  Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

Zdrowaś Maryjo...

6.  Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary

  Zdrowaś Maryjo...

7.  Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je, aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli

  Zdrowaś Maryjo...

8.  A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, przywołał pana młodego i powiedział do niego

  Zdrowaś Maryjo...

9.  Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory

  Zdrowaś Maryjo...

10. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie

  Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

 

 

III. Głoszenie królestwa

Bożego i wzywanie do nawrócenia

Ojcze nasz...

1.  W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie

Zdrowaś Maryjo...

2.  Jezus przyszedł do Galilei i głosił

     Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się

     wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

     Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Zdrowaś Maryjo...

3.  Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię

Zdrowaś Maryjo...

4.  Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak

Zdrowaś Maryjo...

5.  Mówił jeszcze: Królestwo Boże jest jak

     ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w

     ziemię jest najmniejsze ze wszystkich

     nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta

     i staje się większe od innych jarzyn

Zdrowaś Maryjo...

6.  W owym czasie przyszli niektórzy i do-

     nieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar

Zdrowaś Maryjo...

7.  Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 

     większymi grzesznikami niż inni, że

     to ucierpieli?

Zdrowaś Maryjo...

8.  Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Zdrowaś Maryjo...

9.  Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni

Zdrowaś Maryjo...

10. Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

 

 

IV. Przemienienie Jezusa

na Górze Tabor

Ojcze nasz...

1.  W jakieś osiem dni po tych mowach Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba,

 aby się modlić

Zdrowaś Maryjo...

2.  Zaprowadził ich samych osobno i wyszedł na górę; gdy się modlił, twarz Jego zajaśniała jak słońce

Zdrowaś Maryjo...

3.  Tam przemienił się wobec nich; Jego

     odzienie stało się białe jak światło

Zdrowaś Maryjo...

4.  A oto Apostołom ukazali się Mojżesz i

     Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem

Zdrowaś Maryjo...

5.  Ukazali się oni w chwale i mówili o odejściu Jezusa, którego miał dokonać w Jerozolimie

Zdrowaś Maryjo...

6.  Gdy Mojżesz i Eliasz odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy

Zdrowaś Maryjo...

7.  Gdy Piotr jeszcze mówił, zjawił się obłok i osłonił ich, zlękli się, gdy tamci weszli w obłok

Zdrowaś Maryjo...

8.  A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam

 upodobanie, Jego słuchajcie

Zdrowaś Maryjo...

9.  Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i

     bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do

     nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie

     lękajcie się

Zdrowaś Maryjo...

10. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie

     widzieli, tylko samego Jezusa

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

 

V. Ustanowienie Eucharystii

Ojcze nasz...

1.  Nastał dzień Przaśników, w którym Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć

Zdrowaś Maryjo...

2.  Człowiek w mieście niosący dzban wody, znany Jezusowi i Apostołom, wskazał dom i dużą salę na górze usłaną i gotową

Zdrowaś Maryjo...

3.  Uczniowie przyszli do miasta, gdzie

     znaleźli tak, jak im Jezus powiedział,

     i przygotowali Paschę

Zdrowaś Maryjo...

4.  A gdy nadeszła pora, Pan zajął miejsce

    u stołu i Apostołowie z Nim

Zdrowaś Maryjo...

5.  Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami

Zdrowaś Maryjo...

6.  A gdy jedli, wziął chleb, odmówił

     błogosławieństwo, połamał i dał im

     mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje

Zdrowaś Maryjo...

7.  Następnie wziął kielich i, odmówiwszy

     dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z

     niego wszyscy; bo to jest moja Krew

     Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów

Zdrowaś Maryjo...

8.  Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie

     będę już pił z owocu winnego krzewu

     aż do owego dnia, kiedy pić go będę

     nowy w królestwie Bożym

Zdrowaś Maryjo...

9.  Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. Biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany

Zdrowaś Maryjo...

10. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

 

 

TAJEMNICE BOLESNE

(wtorek i piątek)

I. Modlitwa w Ogrójcu

Ojcze nasz...

1.  Wtedy przyszedł Jezus z uczniami do ogrodu zwanego Getsemani, począł się smucić i odczuwać trwogę

Zdrowaś Maryjo...

2.  Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną

Zdrowaś Maryjo...

3.  A sam oddalił się od nich, upadł na kolana i modlił się

Zdrowaś Maryjo...

4.  Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Zdrowaś Maryjo...

5.  Wtedy ukazał Mu się Anioł z nieba i

     umacniał Go

Zdrowaś Maryjo...

6.  Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił

Zdrowaś Maryjo...

7.  A Jego pot był jak gęste krople krwi

     sączące się na ziemię

Zdrowaś Maryjo...

8.  Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Tak, jednej

godziny nie mogliście czuwać ze Mną?

Zdrowaś Maryjo...

9.  Czuwajcie i módlcie się, abyście nie

     ulegli pokusie

Zdrowaś Maryjo...

10. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

II. Biczowanie Pana Jezusa

Ojcze nasz...

1.  Arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim?

Zdrowaś Maryjo...

2.  Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Tak jestem królem

Zdrowaś Maryjo...

3.  Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie. Każdy kto jest z prawdy słucha mojego głosu

Zdrowaś Maryjo...

4.  Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest Prawda? To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim żadnej winy

Zdrowaś Maryjo...

5.  Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

     Wówczas Piłat wziął Jezusa  i kazał

     Go ubiczować

Zdrowaś Maryjo...

6.  Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,

     mąż boleści, oswojony z cierpieniem

Zdrowaś Maryjo...

7.  Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,

     nawet nie otworzył ust swoich, jak

     baranek na rzeź prowadzony

Zdrowaś Maryjo...

8.  Lecz On był przebity za nasze grzechy,

     zdruzgotany za nasze winy

Zdrowaś Maryjo...

9.  Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści

Zdrowaś Maryjo...

10. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

III. Cierniem ukoronowanie

Ojcze nasz...

1.  Żołnierze zaprowadzili Jezusa do

     Pretorium, rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny

Zdrowaś Maryjo...

2.  Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę

Zdrowaś Maryjo...

3.  Potem przyklękali przed Nim i szydzili

     z Niego mówiąc: Witaj, Królu Żydowski!

Zdrowaś Maryjo...

4.  Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie Zdrowaś Maryjo...

5.  Piłat wziął wodę i umył ręce wobec tłumu mówiąc: Nie jestem winny krwi tego

sprawiedliwego. To wasza rzecz

Zdrowaś Maryjo...

6.  Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym

Zdrowaś Maryjo...

7.  Piłat rzekł do nich: Oto król wasz!

     A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!

Zdrowaś Maryjo...

8.  Co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj

Zdrowaś Maryjo...

9.  Czyż króla waszego mam ukrzyżować?

     Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla

Zdrowaś Maryjo...

10. Wtedy Piłat chcąc zadowolić tłum, kazał Go ubiczować i wydał na ukrzyżowanie

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

IV. Dźwiganie krzyża

Ojcze nasz...

1.  Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Zdrowaś Maryjo...

2.  Niech co dnia bierze krzyż swój i niech

     Mnie naśladuje

Zdrowaś Maryjo...

3.  A On sam dźwigał krzyż. Wyprowadzili

     Jezusa, aby Go ukrzyżować

Zdrowaś Maryjo...

4.  Zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem

Zdrowaś Maryjo...

5.  Weźcie moje jarzmo za siebie i uczcie się ode Mnie

Zdrowaś Maryjo...

6.  Bo jestem cichy i pokorny sercem

Zdrowaś Maryjo...

7.  A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie

Zdrowaś Maryjo...

8.  A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim

Zdrowaś Maryjo...

9.  Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej nad sobą i nad własnymi dziećmi

Zdrowaś Maryjo...

10. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż stanie się z suchym

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

V. Ukrzyżowanie

Ojcze nasz...

1.  Gdy przyszli na miejsce zwane  „Czaszką”, ukrzyżowali tam Jezusa

Zdrowaś Maryjo...

2.  Lecz Jezus mówił: ojcze przebacz im,

     bo nie wiedzą co czynią

Zdrowaś Maryjo...

3.  Jeden ze złoczyńców, których tam

     powieszono rzekł: Jezu wspomnij na

     mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Zdrowaś Maryjo...

4.  Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę

     powiadam ci – dziś ze Mną będziesz

     w raju

Zdrowaś Maryjo...

5.  A obok krzyża Jezusowego stała

     Matka Jego i uczeń, którego miłował

Zdrowaś Maryjo...

6.  Jezus rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój; następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja

Zdrowaś Maryjo...

7.  I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie

Zdrowaś Maryjo...

8.  Mrok ogarnął całą ziemię. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, a oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół

Zdrowaś Maryjo...

9.  Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego

Zdrowaś Maryjo...

10. I skłoniwszy głowę wyzionął ducha

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

 

 

 

 

 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

(środa i niedziela)

 

I. Zmartwychwstanie

Ojcze nasz...

1.  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, ale smutek wasz zamieni się w radość

Zdrowaś Maryjo...

2.  Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać

Zdrowaś Maryjo...

3.  W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty]

     poszły skoro świt do grobu niosąc

     przygotowane wonności

Zdrowaś Maryjo...

4.  A oto Anioł Pański zstąpił z nieba,

     podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim

Zdrowaś Maryjo...

5.  Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego, nie ma Go tu

Zdrowaś Maryjo...

6.  Zmartwychwstał, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał

Zdrowaś Maryjo...

7.  Oto udaje się do Galilei, tam Go ujrzycie

Zdrowaś Maryjo...

8.  One wyszły i uciekły od grobu z bojaźnią i wielką radością

Zdrowaś Maryjo...

9.  Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie

Zdrowaś Maryjo...

10. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,

     nie umrze na wieki

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

 

 

II. Wniebowstąpienie

Ojcze nasz...

1.  Potem [Jezus] wyprowadził [uczniów] ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich

Zdrowaś Maryjo...

2.  Jezus przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Zdrowaś Maryjo...

3.  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody

Zdrowaś Maryjo...

4.  Udzielając im chrztu: W Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego

Zdrowaś Maryjo...

5.  Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem

Zdrowaś Maryjo...

6.  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie

     zbawiony

Zdrowaś Maryjo...

7.  A kto nie uwierzy, będzie potępiony

Zdrowaś Maryjo...

8.  A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

Zdrowaś Maryjo...

9.  Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu

Zdrowaś Maryjo...

10. Pan Jezus został wzięty do nieba i

     zasiadł po prawicy Boga

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi..

III. Zesłanie Ducha

Świętego

Ojcze nasz...

1.  Kiedy nadszedł wreszcie dzień

Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu

Zdrowaś Maryjo...

2.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby, uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali

Zdrowaś Maryjo...

3.  Ukazały się im też języki jakby z ognia,

     które się rozdzieliły, i na każdym z nich

     spoczął jeden

Zdrowaś Maryjo...

4.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem

     Świętym i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże

Zdrowaś Maryjo...

5.  Przebywali w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem

Zdrowaś Maryjo...

6.  Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem

Zdrowaś Maryjo...

7.  Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się, a weźmiecie w darze Ducha Świętego

Zdrowaś Maryjo...

8.  Ci więc, którzy przyjęli naukę,

     zostali ochrzczeni, i przyłączył się

     owego dnia około trzech tysięcy dusz

Zdrowaś Maryjo...

9.  Poślij Ducha Swego, a zostaną stworzone i odnowisz oblicze ziemi

Zdrowaś Maryjo...

10. Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

IV. Wniebowzięcie N.M.P.

Ojcze nasz...

1.  Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź

Zdrowaś Maryjo...

2.  Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i

     przeszedł

Zdrowaś Maryjo...

3.  Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku

Zdrowaś Maryjo...

4.  Potem świątynia Boga w niebie się otwarła, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad

Zdrowaś Maryjo...

5.  Potem wielki znak się ukazał na niebie,

     niewiasta obleczona w słońce

Zdrowaś Maryjo...

6.  I księżyc pod jej stopami, a na głowie

     wieniec z gwiazd dwunastu

Zdrowaś Maryjo...

7.  Cała pełna chwały wchodzi córa królewska, złotogłów jej odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do króla

Zdrowaś Maryjo...

8.  Błogosławiona jesteś córo przez Boga

     Najwyższego, spomiędzy wszystkich

     niewiast na ziemi

Zdrowaś Maryjo...

9.  Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga

Zdrowaś Maryjo...

10.Tyś wywyższeniem Jeruzalem! Tyś chlubą wielką Izraela! Tyś wielką dumą naszego narodu!

   Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

V. Ukoronowanie N.M.P.

Ojcze nasz...

1.  Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak

     zorza, piękna jak księżyc jaśniejąca,

     jak słońce?

Zdrowaś Maryjo...

2.  Jak tęcza wspaniale błyszcząca w

     chmurach, jak kwiat róży na wiosnę

Zdrowaś Maryjo...

3.  Jak narcyz Saronu, lilia dolin

Zdrowaś Maryjo...

4.  Tron mój na słupie obłoku i już nigdy

     istnieć nie przestanę

Zdrowaś Maryjo...

5.  Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami

Zdrowaś Maryjo...

6.  Jak szczep winny wypuściłam pełne

     krasy latorośle, pamięć o mnie jest

     słodsza nad miód

Zdrowaś Maryjo...

7.  Więc teraz synowie słuchajcie mnie,

     przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy

Zdrowaś Maryjo...

8.  Szczęśliwi, co dróg moich strzegą,

     by czuwać u progu mej bramy

Zdrowaś Maryjo...

9.  Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i zyska łaskę u Pana

Zdrowaś Maryjo...

10. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, chroń nas od wrogów i przyjmij w godzinie śmierci

Zdrowaś Maryjo...

     Chwała Ojcu i Synowi...

 

MODLITEWNY DZIEŃ CHRZEŚCIJANINA

 

MODLITWA O DOBRY DZIEŃ

Dobry Boże! W ciszy budzącego się dnia, przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, przychodzę prosić Cię o pokój, o mądrość i moc. Chcę dzisiaj spoglądać na świat oczami pełnymi miłości. Pragnę być cierpliwy, wyrozumiały, łagodny i roztropny. Nie ulegając sugestii pozorów, chcę widzieć Twoje dzieci, a moich braci tak, jak Ty je widzisz. Chcę w każdym człowieku dostrzegać tylko dobro. Zamknij moje uszy, niech nie słyszą obelgi. Strzeż mego języka przed wszelkim złym słowem. Obym żywił jedynie myśli, które błogosławią. Obym był tak pełen życzliwości i tak radosny, żeby wszyscy, którzy się do mnie zbliżą, wyczuwali Twoją obecność. Amen.

MODLITWA PRZED UDANIEM

SIĘ DO PRACY

Panie Jezu, w łączności z miłością Twoją i miłością moją do Twojej i naszej Matki Maryi idę dziś do moich codziennych zajęć i pragnę je wykonywać na Twoją chwałę i dla dobra moich bliźnich oraz dla ubogacenia własnej osobowości. Błogosław memu trudowi. Jezu Chryste i Ty Matko Maryjo, chcecie, abym zawsze był czynny, a pracując na chleb codzienny, równocześnie doskonalił siebie i przyczyniał się do rozwoju drugich. „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). Proszę Was, aby moje czynności jednoczyły się z Waszymi niezmierzonymi i doskonałymi działaniami jak krople wody, wpadające do rzeki. Amen.

 

 

MODLITWA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Boże, ucieczko moja i mocy, Ojcze najlepszy, wysłuchaj miłościwie prośbę, z jaką do Ciebie się zwracam i spraw, abym otrzymał to, o co Cię z wiarą i ufnością proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

PODZIĘKOWANIE

Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte. Za trudy, prace i trudów owoce, za chwilę ciszy i ludzkie niemoce. Za spokój, walki i zmaganie, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby.

MODLITWY RODZINY

 

MODLITWA MAŁŻONKÓW

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy, miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.

*******

Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy uważamy za szczególnie radosny
i tę radość naszą przynosimy Ci z wdzięcznością w darze w łączności z naszą Matką Jasnogórską. Wielbimy Twoją ojcowską opiekę i mówimy z głębi serca: Niech będzie uwielbione Imię Twoje, Panie, boś Ty dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Dziękujemy za łaskę nawiedzenia naszego domu i naszej rodziny przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Nie umiemy policzyć wszystkich dowodów Opatrzności Twojej, która czuwała nad naszą rodziną, chroniła nas od zła, pocieszała w smutku, podtrzymywała naszą nadzieję, prowadziła bezpiecznie przez trudności, pomagała zwyciężać przeszkody i wykonywać Twoją świętą wolę. Były dni i zdarzenia, których nie umiemy wytłumaczyć sobie. Dopiero kiedyś w niebie zrozumiemy drogi Twojej mądrości, ojcowskiej dobroci, matczynego orędownictwa i maryjnej opieki. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Bądź nam nadal Bogiem Ojcem, którego chlebem się karmimy i którego łaską żyjemy. Amen.

*******

Chryste Panie, Zbawco nasz bolejący, razem ze Swoją Matką Maryją, spojrzyj na rodzinę naszą, która cierpi. Wspominamy dziś Twoje słowa: Kto nie bierze krzyża i nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godzien. O Jezu, łatwiej nam to wypowiedzieć niż wykonać. Ale ufamy mocno, że Ty sam pomożesz nam kroczyć drogą krzyża. Cierpienia nasze łączymy ze łzami Twojej bolejącej Matki. Ofiarujemy je za rodziny naszej parafii, za Kościół święty, za dusze w Czyśćcu cierpiące i dla naszego uświęcenia.

 

 

MODLITWA OJCA RODZINY

Boże Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj minie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowie-dzialności wypełniał zadania stróża życia.

 

MODLITWA MATKI

Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, ze mam wielkie zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją. Nie chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować Boga nade wszystko, naucz modlić się i obcować z Bogiem.

 

MODLITWA ZA RODZICÓW

Twojej opiece polecam moich rodziców: tatę i mamę. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Błogosław ich prace, podtrzymuj ich w pełnym zdrowiu i długim życiu. Matko Boża Jasnogórska, niech przez Twoje pośrednictwo, Twój Syn, Jezus Chrystus udziela im swojej łaski, aby zawsze byli z Nim zjednoczeni. Synu Boży, Jezu Chryste, pomnóż wiarę mojego taty i mojej mamy, aby ufność w Tobie i miłość ich serc doznawały prawdziwego Bożego pokoju.

 

 

MODLITWY W CHOROBIE

 

MODLITWA CHOREGO

Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś doświadczył, czym jest ból i cierpienie, Tyś niósł chorym ulgę i zdrowie. I ja, dotknięty chorobą, zwracam oczy i serce do Ciebie. Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólów i choroby. Daj mi siłę wytrwania
i podtrzymuj moją nadzieję. Matko Częstochowska! Skieruj myśli moje ku wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą, aby zechciała mi zwrócić siły i zdrowie.

PODZIĘKOWANIE ZA UZYSKANE ZDROWIE

Pełen radości przyjmuję do swego domu znak Opatrzności Bożej – Parafialny Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. Czynię to, Panie Jezu, ze słowem podziękowania i uwielbienia za przywrócone zdrowie. Wiele zawdzięczam opiece pielęgnującym i lekarzom, jak i dobrym rękom i sercom życzliwych ludzi, ale Ty, Boże, kierujesz wszystkim i Tyś wszystkiego pierwszą przyczyną. Twoja wola sprawiła, że wróciły mi siły, że wracam do rodziny i do pracy. Za to wszystko niech Imię Pańskie będzie uwielbione teraz i na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA ZA CHOREGO

Boże, proszę Cię za naszego chorego.... Spójrz na cierpienie jego ciała i duszy, i okaż mu miłosierdzie. Spraw, by doznał potęgi Twojej dobroci i w zdrowiu i radości mógł wrócić do normalnego życia. Póki jednak choruje, wzmocnij w nim głęboką ufność wobec Twoich ojcowskich zamierzeń i pomóż mu poddać się Twojej woli. Dobra Matko
i Królowo! Dziś błagamy i prosimy przyjmij nasze wstawiennictwo za chorego.... i przed tron Swego Syna Jezusa Chrystusa zanieś wołanie o łaskę zdrowia – Matko Boża, uzdrowienie chorych – módl się za nami.

MODLITWY W OBLICZU ŚMIERCI

 

„Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11,26). Rodzimy się, aby umrzeć, lecz umieramy, aby żyć. Być gotowym na śmierć, jest to największa mądrość życiowa. Pomocą w zrozumieniu tej rzeczywistości mogą być słowa Chrystusa: „Ja jestem martwych- wstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J11,25-26).

 

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Ukochany mój Panie, Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte, przestało bić Twe serce na krzyżu. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy moje serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje Jezu miłosierdzie. „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

 

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

Najłaskawszy Jezu, miłujący dusze nasze, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez cierpienia Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Konające Serce Jezusa, zlituj się nad konającymi! Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, wstawiaj się za nami.

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Panie Jezu Chryste! W zjednoczeniu z męką Twoją ofiaruję przez ręce Bolesnej Matki Twojej wszystkie moje modlitwy, prace, cierpienia i dobre uczynki za dusze zmarłych... Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie duszom sług i służebnic swoich i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogli przejść do życia wiecznego. Amen.

 

MODLITWY WIECZORNE

 

Znak Krzyża Świętego...

„Ojcze nasz...”

„Zdrowaś Maryjo...”

„Wierzę w Boga...”

„Pod Twoją obronę...”
”Anioł Pański...”

 

DZIĘKCZYNIENIE ZA MINIONY DZIEŃ

Panie Boże Wszechmogący, wierzę mocno, że jesteś obecny tu i na każdym miejscu. Uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, zwłaszcza w dniu dzisiejszym otrzymane. Dziękuję Panu, bo jest dobry i na wieki miłosierdzie Jego (Ps 118).

Boże, światłości duszy mojej. Wiem, że bez Twojej pomocy nic uczynić nie mogę. Oświeć mój rozum i wspomóż moją pamięć, bym poznał grzechy i niewierności dnia dzisiejszego... (chwila ciszy na rachunek sumienia).

Boże mój z całej duszy żałuję za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, Dobro Najwyższe i Ojca mego najlepszego. Szczerze postanawiam z pomocą Twojej łaski życie swe poprawić i bardziej skutecznie pracować nad sobą.

WSPOMNIENIE O ZMARŁYCH

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy nasze dostąpi9ą miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

PROŚBA O BOŻĄ OPIEKĘ

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciół. Aniołowie Twoi niech w nim mieszkają i niech nas strzegą w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niech będzie zawsze z nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Pan Wszechmogący i Miłosierny Ojciec, Syn i Duch Święty błogosławi i strzeże nas. Amen.

 

MODLITWA W BEZSENNEJ NOCY

Świat wokół mnie jest wymarły, wszystko leży w głębokim śnie – ale Ty trwasz przy mnie. Ty, Boże żywy, wszędzie obecny, patrzysz na mnie i teraz w martwej ciszy tej nocy, widzisz moją niedolą, słyszysz moją skargę. Czekam z oddaniem na Twoją pomoc.

Jeżeli dobrodziejstwo snu nie jest teraz moim udziałem, pociesza mnie dobroć Twoja, którą odnawiasz wobec mnie każdego dnia. Przygotowałeś już dla mnie ochłodę po trudzie życia, radość po cierpieniu. Skończy się kiedyś moja udręka i będę oglądał Ciebie w krainie żyjących. A choćbym kroczył ciemną doliną śmierci, nie będę się lękał, bo Ty jesteś ze mną. Jakim błogosławieństwem jest dla mnie teraz wiara w Twoje słowa. Kiedy się skończą dla mnie wszystkie sprawy tego świata, wszystkie radości ziemskie, odejdą wszyscy przyjaciele. Zostaniesz tylko Ty, Boże. Tobie chcę zaufać, Ciebie kochać. Ty bądź mi i pozostań jedynym, najwyższym dobrem.

Tę noc chcę wykorzystać, aby głębiej wejść w siebie, by usłyszeć, co mówisz do mnie przez głos mego sumienia, przez Twoje słowa i Ducha Twojego. W samotności tej nocy chcę przed Tobą, który mnie słyszysz, postanowić co jest ku memu zbawieniu. Obym przy-najmniej u kresu mego życia stał się tym, czym już dawno powinienem być – posłusznym dzieckiem Twoim. Boże Ojcze, pomóż mi, niech się nim stanę. Amen.

 

MODLITWA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Boże, któryś nam na drodze niebezpiecznej życia tego Aniołów Twoich na obrońców i przewodników przeznaczyć raczył, daj, prosimy, abyśmy ich natchnieniom będąc zawsze powolnymi, z drogi wiodącej do wiecznej szczęśliwości nie zbłądzili i od wszelkich niebezpieczeństw ochronieni byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ANIOŁA STRÓŻA

Miły Panu Bogu Aniele, który mnie, w świętą opiekę oddanego, od początku życia mego bronisz, oświecasz i prowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczę i kocham; Twej opiece cały się oddaję i pokornie proszę, byś mnie niewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoim wykracza-jącego, nie opuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawie poprawił, nieumiejętnego nauczał, upada-jącego podtrzymał, strapionego cieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował, aż mnie do wiecznej szczęśliwości doprowa-dzisz. Amen.

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

 

HYMNY PEREGRYNACJI

 

 

 


 

 

Królowo Polski - Matko Kościoła

Ref. Królowo Polski - Matko Kościoła
w Toruńskiej Ziemi - bądź pozdrowiona
Nieustającą Pomoc nam okaż
i drogą wiary, Matko, nas prowadzi.

1. Niewiasto w słońce przyobleczona
Kopernikowej błogosław ziemi,
Niech z niej wyrosną uczeni, święci
Póki się kręci, póki się kręci.


Ref. Królowo Polski - Matko Kościoła
w Toruńskiej Ziemi - bądź pozdrowiona
Nieustającą Pomoc nam okaż
i drogą wiary, Matko, nas prowadzi.

2. Uczelnie nasze, domy, kościoły,
radio, co nosi Twe święte imię
weź w swą obronę i Wisłę starą,
dopóki płynie, dopóki płynie.


Ref. Królowo Polski - Matko Kościoła
w Toruńskiej Ziemi - bądź pozdrowiona
Nieustającą Pomoc nam okaż
i drogą wiary, Matko, nas prowadzi.


3. Bogurodzico, zdepcz głowę węża
porusz sumienia i odmień serca,
przecież Królową jesteś tej Ziemi
póki żyjemy, póki żyjemy.


Ref. Królowo Polski - Matko Kościoła
w Toruńskiej Ziemi - bądź pozdrowiona
Nieustającą Pomoc nam okaż
i drogą wiary, Matko, nas prowadzi.

 

 

 

1.

Witaj Jasnej Góry Pani,

Tobie serca  niesiem w dani,

Witaj nadziejo, świata i Kościoła,

Witaj Królowo, lud do Ciebie woła:

Ref.

Prowadź nas,

prowadź Matko do Jezusa!

Prowadź nas,

prowadź Matko do Jezusa!

 

2.

Witaj Bramo Niepojęta,

Witaj Arko łaską święta,

Witaj Maryjo, któraś uwierzyła,

Witaj Królowo, Słowem Pana żyłaś:

Ref.

Prowadź nas,

prowadź Matko do Jezusa!

Prowadź nas,

prowadź Matko do Jezusa!

 

3.

Witaj w Krzyżu zanurzona,

Witaj w Duchu odnowiona,

Witaj Lekarko dla ciała mojego,

Witaj Królowo, bronisz nas

od Złego:

Ref.

Prowadź nas,

prowadź Matko do Jezusa!

Prowadź nas,

prowadź Matko do Jezusa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymn Kielce

 

Refren: Matko Boża, Ty jesteś wciąż z nami,

Jesteś szczęściem niejednego z nas.

Nawiedź Kościół Twój! Nawiedź Kościół Twój!

Prowadź nas, do Jezusa wiedź!

1. Matko Boża Tyś Polski Królową,

Prowadź nas do Jezusa Twojego.

Z Częstochowy Tyś Czarna Madonno,

Naszym jesteś zawierzeniem Ty.

 

Refren: Matko Boża, Ty jesteś wciąż z nami,

Jesteś szczęściem niejednego z nas.

Nawiedź Kościół Twój! Nawiedź Kościół Twój!

Prowadź nas, do Jezusa wiedź!

2. Matko Boża Łaskawa Kielecka,

Prowadź nas do Jezusa Twojego.

Matko Boża Kielecka nas ulecz,

Naszym jesteś zawierzeniem Ty.

 

NIESTRUDZONA W SWEJ PIELGRZYMCE

(z pierwszego nawiedzenia 1961 r. Pelplin)

Niestrudzona w swej pielgrzymce przyszłaś dziś Królowo!
Jakim Tobie mamy za to podziękować słowem?
Ni koronę dziś włożyłaś, ni dłoń berła ściska,
Taka chcesz być dla nas ludzka i taka nam bliska.

Nawiedziłaś nas, by złączyć nasze serca, dłonie,
By pocieszyć i pochwalić, a może upomnieć.
Upominaj i zaklinaj, przestrzegaj, doświadczaj,
Bo masz prawo, boś Królową, boś Ty naszą Matką!

Przyszłaś do nas przemierzając nasze polskie drogi.
Zamiast kwiatów my Ci serca rzucamy pod nogi
I wołamy wraz z dzwonami: O Królowo święta
Czuwam, jestem wciąż przy Tobie, o Tobie pamiętam!

Nieznużona w swej wędrówce przyszłaś dziś królowo,
By swą świętą podróż jutro rozpocząć na nowo.
Kiedy pójdziesz i ustaną łask ulewne deszcze,
Nasze dusze pójdą, Matko, za Tobą wciąż jeszcze!

 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj, przed Twój święty, od wieków łaskami słynący obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas,  Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Boża Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje.

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie, udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone 
w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę, łaskę, o której w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen

 

Przedstawmy Maryi nasze osobiste, ukryte w sercu przeproszenia, uwielbienia podziękowania
i prośby...........

 

Pod Twoją obronę

 

O, Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością, z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszym wspólnym   przebłaganiem, dziękczynieniem i z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć łaskawie na naszą szczerą modlitwę  i wysłuchać naszych błagań.

 

Przebłaganie

Matko Nieustającej Pomocy z ranami ciętymi na twarzy, dowodami wzgardy, nienawiści, grzechu i niewiary. Chcemy Cię przeprosić za profanację, która zostawiła szramy na Twoim obliczu i na obliczu Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w jasnogórskim wizerunku i za wszystkie grzechy przodków naszych i nasze, które czyniły i wciąż na nowo czynią rany na Twojej twarzy. Chcemy Cię Matko przepraszać za wszelkie zło uczynione w naszej parafii i w całej Polsce kiedykolwiek w historii i komukolwiek, bez względu na narodowość, poglądy i wyznanie.

Będziemy powtarzać:

Przepraszamy Cię Jasnogórska Pani

-       Za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych,

-       Za grzechy niewiary i usuwania Ciebie z życia,

-       Za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży,

-       Za brak modlitwy codziennej i za to, że nie staramy się Ciebie coraz lepiej poznawać,

-       Za brak szacunku dla imienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego,

-       Za lekceważenie imienia Maryi i imion świętych pańskich,

-       Za brak szacunku do świątyń, cmentarzy i miejsc świętych oraz przedmiotów poświęconych,

-       Za znieważanie dni świętych przez niekonieczną pracę, handel  i zakupy  w niedzielę i święta,

-       Za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy świętej,

-       Za dobrowolne –  z lenistwa – opuszczanie Mszy świętej,

-       Za niegodne, świętokradzkie przystępowanie do Komunii świętej,

-       Za nieszczerą, świętokradzką spowiedź świętą,

-       Za brak szacunku i miłości do rodziców, przełożonych  oraz starszych i dobrodziejów,

-       Za lekceważenie obowiązków rodzicielskich
i wynikających ze stanu życia,

-       Za wyśmiewanie chorych, cierpiących i kalek,

-       Za grzechy przeciwko życiu, zabójstwa i pobicia, nienawiść i krzywdy,

-       Za odmawianie dzieciom nie narodzonym prawa do życia,

-       Za aborcję i eutanazję, oraz zgadzanie się na te potworne łamanie przykazania „nie zabijaj”, lub nakłanianie do tych czynów, 

-       Za nadużywanie alkoholu, grzechy pijaństwa
i narkomanii,

-       Za grzechy przeciwko czystości popełniane samotnie bądź z drugą osobą,

-       Za oglądanie, rozprowadzanie i propagowanie pornografii,

-       Za nakłanianie zwłaszcza dzieci i młodzież do grzechów nieczystych,

-       Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, 

-       Za rozwody i życie wspólne bez sakramentalnego małżeństwa, 

-       Za brak poszanowania własności prywatnej
i społecznej,

-       Za nieuczciwość i nierzetelność w pracy,

-       Za kradzieże i oszustwa,

-       Za kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, plotki czy pochlebstwa,

-       Za życie w kłamstwie, dwulicowość i cynizm,

-       Za nie przestrzeganie  postu od pokarmów mięsnych w piątek,

-       Za udział w zabawach i dyskotekach w piątki, 

-       Za nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie,

-       Za wszystko, co sprzeciwia się przykazaniu miłości bliźniego,

-       Za zaniedbywanie dobra, 

-       Za brak odwagi w wyznawaniu Chrystusa
i odpowiedzialności za Kościół,

-       Za stawianie wartości materialnych wyżej od Boga,

-       Za to, że nie dajemy świadectwa o Bogu
w otaczającym nas świecie,

-       Za uleganie pokusom i podszeptom szatańskim,

-       Za grzechy pychy i chciwości, nieczystości
i zazdrości, za nieumiarkowane w jedzeniu i piciu,  gniew i lenistwo,

-       Za grzechy przeciwko Twojemu Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu Macierzyństwu,

-       Za grzechy, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Ciebie, 

-       Za bluźnierstwa przeciw Twoim obrazom
i wizerunkom,

-       Za profanację Twojego częstochowskiego wizerunku Królowej Polski,

-       Za każdy ludzki grzech,

 

Podziękowania

Matko Cudownej Przemiany, pomimo licznych grzechów naszych i grzechów naszych przodków, pomimo profanacji, pomimo tego, że niejednokrotnie zapominamy o Tobie – Ty wciąż z nami jesteś, jak dobra Matka przy dziecku, które czasem schodzi na złą drogę życia. Dziękujemy Ci za to Maryjo – Matko nasza kochana. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w łaskami słynącym wizerunku w Częstochowie już od ponad 600 lat. Dziękujemy za dobrodziejstwa duchowe i doczesne, otrzymane od Boga dzięki Twemu pośrednictwu. Dziękujemy za Twoją opiekę, za to, że stoisz na straży naszej wiary, że wspierasz, że pocieszasz, że upominasz. Bądź błogosławiona za to, że w Swojej dobroci wciąż wypraszasz nam u Boga łaski potrzebne do życia prawdziwie chrześcijańskiego i zbawienia wiecznego.

Będziemy powtarzać:

Dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

-       Za Twoją obecność od wieków w tym łaskami słynącym wizerunku,

-       Za Twoją miłość i otwarte serce dla każdego człowieka,

-       Za przykład wierności Bogu w każdym cierpieniu i doświadczeniu,

-       Za pomoc w zachowaniu przykazań Bożych i kościelnych,

-       Za uzdrowionych z choroby,

-       Za pocieszonych w strapieniu,

-       Za ocalonych z rozpaczy,

-       Za podtrzymanych w zwątpieniu,

-       Za wyzwolonych z mocy grzechu, zła i szatana,

-       Za łaskę przemiany i nawrócenia dla grzesznych,

-       Za wysłuchanych w błaganiu,

-       Za litość nam okazaną,

-       Za Twoją miłość macierzyńską,

-       Za dobroć Twą niezrównaną,

-       Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

Prośby

Maryjo, usłysz teraz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie z wiarą i nadzieją, że Ty wszystko wiesz, że wiesz czego nam najlepiej potrzeba. Wysłuchaj naszych próśb, jeśli one posłużą do zbawienia naszego i bliźnich naszych.

Będziemy powtarzać:

Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy

-       Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

-       Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

-       Za płaczących, abyś im łzy otarła,

-       Za sieroty i opuszczonych, abyś im była Matką,

-       Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

-       Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

-       Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

-       Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

-       Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

-       O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję Dziewicę, za Matkę; dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

 

 

SPIS TREŚCI

 

Propozycja programu Nawiedzenia Obrazu…………………………………..……….2

Liturgia przekazania i przyjęcia Obrazu………………………………………..……….4

Modlitwa na powitanie Obrazu…………………………………………………..…………5

Nabożeństwo rodzinne……………………………………………………………..…………9

Apel Jasnogórski………………………………………………………………………………10

Modlitwy dnia następnego……..………………………………………………………….13

Pożegnanie Obrazu………………………………………………………………..…………14

Codzienny pacierz…………………………………………………………..………………..14

Różaniec …………………………………………………………………………………………17

Modlitewny dzień chrześcijanina……………………………………..………………….28

Modlitwy rodziny…………………………………………………………..………………….30

Modlitwy w chorobie………………………………………………………………………….30

Modlitwy w obliczu śmierci…………………………………………………………………31

Modlitwy wieczorne……………………………………………….………………….………32

Pieśni (hymny peregrynacji) ………………………………………..…………….……..34

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy………………………………..…..42